01763 252 080
 Email

Skip Sizes

Skip Size Skip Length Skip Width Skip Height
Metric Metric Metric Metric
2 Yard Skip* 1.53m³ 1.53m 1.03m 0.74m Order Skip
3 Yard Skip* 2.29m³ 1.68m 1.10m 0.85m Order Skip
4 Yard Skip* 3.06m³ 1.80m 1.22m 0.96m Order Skip
5 Yard Skip* 3.8m³ 2.55m 1.78m 1m Order Skip

6 Yard Skip* 4.06m³ 2.60m 1.52m 1.22m Order Skip
7 Yard Skip* 5.4m³ 2.8m 1.6m 1.2m Order Skip
8 Yard Skip* 6.12m³ 3.2m 1.75m 1.22m Order Skip
10 Yard Skip* 7.6m³ 3.5m 1.75m 1.5m Order Skip

12 Yard Skip* 9.8m³ 3.7m 1.75m 1.68m Order Skip
12 Yard Skip Enclosed* 9.8m³ 3.6m 1.75m 1.83m Order Skip
14 Yard Skip* 10.7m³ 4.1m 1.75m 1.8m Order Skip
16 Yard Skip* 12.23m³ 4.3m 1.75m 2m Order Skip

16 Rolonof* 12.23m³ 6.07m 2.23m 1.22m Order Skip
20 Rolonof* 15.3m³ 6.07m 2.23m 1.62m Order Skip
35 Rolonof* 25.76m³ 6.07m 2.23m 2.39m Order Skip
40 Rolonof* 30.58³ 6.07m 2.23m 2.69m Order Skip
*All sizes are approximate